Company Policy

KALİTE, ÇEVRE ve ISG POLİTİKASI

Kabin ve kat kapısı üretiminde hedeflerimizle tutarlı olarak koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı odaklıyoruz.

Çalışanlarımızın ve personelimizin düşüncelerinin, verdiğimiz hizmetlerde mükemmeli yakalamamızı sağlayacağına inanıyor ve onların sağlığı ve mutluluğuna önem veriyoruz.

Hammadde, su ve enerjiyi etkin bir şekilde kullanarak çevre etiklerimizi en aza indirmek için çalışıyoruz.

Tüm faaliyet ve makinelerimizin risk analizlerini yaparak, bunların çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini kontrol ediyor, azaltmak için gerekli işlemleri yapıyoruz.

Tüm çalışanlarımızın çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi için eğitimler ve çeşitli faaliyetler düzenliyoruz.

KYS, ÇYS ve OHSAS sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini amaçlıyoruz.